Nhà trong kiệt

Nhà trong kiệt

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà trong kiệt Diện tích: 100(m²)
Phường Phú Nhuận,Thành phố Huế
2.8 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 80(m²)
Phường An Cựu,Thành phố Huế
850 triệu
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 95(m²)
Phường An Cựu,Thành phố Huế
1.2 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 124(m²)
Phường Trường An,Thành phố Huế
1.65 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 132(m²)
Phường An Cựu,Thành phố Huế
1.7 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 78(m²)
Phường Vĩnh Ninh,Thành phố Huế
1.3 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 95(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
1.3 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 87(m²)
Phường Phú Hội,Thành phố Huế
1.5 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 119(m²)
Xã Phú Thượng,Huyện Phú Vang
1.62 tỷ
48 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 169(m²)
Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
1.9 tỷ
48 năm trước