Nhà trong kiệt

Nhà trong kiệt

Bất động sản bán

Xem thêm
26 triệu / m2
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 93
Phường Phú Hội
2.5 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 83
Phường Phú Hội
1.95 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 76
Phường Phú Nhuận
1.25 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 53
Phường Phú Hội
1.85 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 54
Phường Vĩnh Ninh
1,25 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 100
Phường Thuận Thành
1.7 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 110
Phường Thuận Thành,Phường ĐúcPhường Kim Long
1.7 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 84
Phường Thuận Thành
1.2 tỷ
53 năm trước
Nhà trong kiệt Diện tích: 100(m²)
Phường Phú Nhuận,Thành phố Huế
2.8 tỷ
53 năm trước