Nhà mặt tiền

Nhà mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà mặt tiền Diện tích: 132
Phường Trường An
60 triệu / m2
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 60
Phường Vĩnh Ninh
80 triệu / m2
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 87
Phường Vĩnh Ninh
5.9 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 35
Phường Phú Hội
8.5 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 99
Phường Phú Hội
12.8 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 171
Phường Xuân Phú
13 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 51
Phường Phú Thuận
8 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 101
Phường An Đông
9.5 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 156
Phường Vỹ Dạ
8.1 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 77
Phường Phú Hội
7 tỷ
49 năm trước