Nhà mặt tiền

Nhà mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Nhà mặt tiền Diện tích: 156
Phường Vỹ Dạ
8.1 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 77
Phường Phú Hội
7 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 179
Phường An Cựu
9 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 62
Phường Vĩnh Ninh
7.5 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 100
Phường An Đông
3.7 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 88
Phường Thuận Thành
4.8 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 115
Phường Xuân Phú
2.65 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 105
Phường An Đông
2.8 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 113
Phường Phú Hội
5.48 tỷ
49 năm trước
Nhà mặt tiền Diện tích: 87
Phường Vĩnh Ninh
5.2 tỷ
49 năm trước