Đất quy hoạch

Đất quy hoạch

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất quy hoạch Diện tích: 165.6(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
18 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 165.6(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
19 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 145(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
21.5 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 117(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
14.5 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 92(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
14.5 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 118(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
28 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 95(m²)
Phường Xuân Phú,Thành phố Huế
1.6 tỷ
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 100(m²)
Phường An Đông,Thành phố Huế
12.5 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 167(m²)
Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
14.5 triệu / m2
53 năm trước
Đất quy hoạch Diện tích: 167(m²)
Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
14,2 triệu /m2
53 năm trước