Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 121
Phường Vĩnh Ninh
48 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 164
Phường Xuân Phú
24.5 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 120
Phường Xuân Phú
19.5 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 121
Phường Xuân Phú
28 triệu /m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 100
Phường An Đông
70 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 196
Phường Xuân Phú
12 tỷ
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 340
Phường Vĩnh Ninh
70 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 179
Phường An Cựu
9 tỷ
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 135
Phường An Cựu
27 triệu /m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 156
Phường Phước Vĩnh
26 triệu / m2
48 năm trước