Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 68
Phường Phước Vĩnh
1.1 tỷ
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 200
Phường Trường An
23 triệu /m2
48 năm trước
23 triệu /m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 123
Phường Tây Lộc
1.800.000.000
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 77
Phường Tây Lộc
1.400.000.000
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 700
Phường Kim Long
9.000.000.000
48 năm trước
3.400.000.000
48 năm trước
16.000.000
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 152
Phường Phú Nhuận
15.5 triệu / m2
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 100
Phường Thuận Thành
1.200.000.000
48 năm trước