Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 193
Phường Xuân Phú
17 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 135
Phường Phú Hội
140 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 163
Phường Phú Hội
40 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 160
Phường An Đông
32 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 145
Phường An Đông
43 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 515
Phường Phú Hội
90 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 110
Phường An Cựu
10 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 99
Phường Phú Hội
12 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 69
Phường Thuận Thành
5.5 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 128
Phường Hương Sơ
2.3 tỷ
49 năm trước