Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 160
Phường Hương Sơ
950 triệu
48 năm trước
33,500.000
48 năm trước
23.500.000
48 năm trước
26.500.000.000
48 năm trước
65.000.000
48 năm trước
17.500.000.000
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 100
Phường Phú Hội
12.000.000.000
48 năm trước
4.100.000.000
48 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 63
Phường Phú Nhuận
125.000.000
48 năm trước
10.000.000.000
48 năm trước