Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
69 triệu / m2
53 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 160
Phường An Đông
45 triệu / m2
53 năm trước
36 triệu / m2
53 năm trước
60 triệu /m2
53 năm trước
35 triệu /m2
53 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 143
Phường Phú Hội
83 triệu / m2
53 năm trước
37 triệu / m2
53 năm trước
40 triệu / m2
53 năm trước
27 triệu / m2
53 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 229
Phường Xuân Phú
59 triệu / m2
53 năm trước