Đất mặt tiền

Đất mặt tiền

Bất động sản bán

Xem thêm
Đất mặt tiền Diện tích: 515
Phường Phú Hội
90 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 110
Phường An Cựu
10 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 99
Phường Phú Hội
12 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 69
Phường Thuận Thành
5.5 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 128
Phường Hương Sơ
2.3 tỷ
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 92
Phường Phú Hội
12
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 126
Phường Phú Hội
120 triệu m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 161
Phường Phú Hội
118 triệu m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 121
Phường Vĩnh Ninh
48 triệu / m2
49 năm trước
Đất mặt tiền Diện tích: 164
Phường Xuân Phú
24.5 triệu / m2
49 năm trước